En utroværdig
højesteretsdommer


Ved professor Henrik Zahles tiltræden som højesteretsdommer i 1999.

Interview i Jura nr. 4 1999

Spørgeren::
Der er jævnligt i aviserne kritik af, at Højesteret kommer med en meget kortfattet begrundelse for sin afgørelse. Kan du ikke gøre noget for at ændre det?

Henrik Zahle:
– Når man nu ved, at voteringen, der går forud, er meget grundig og langvarig, kunne man da godt argumentere for, at man kunne gå fra den meget punktagtige stil, retten bruger, til en lidt friere ræsonnerende stil, som er den, man bruger under voteringen.

Spørgeren:
Som det er nu, får det let karakter af mest af alt at være et resultat fra en fodboldkamp, ikke?

Henrik Zahle:
– Jo, og der skal man nok passe på, at man ikke gør det helt så kort som Monrad og Rislund: Sporten kort: 2-0!

----------------

Interview i Berlingske Tidende den 23. oktober 2001, da Henrik Zahle meddelte, han forlod jobbet som højesteretsdommer og gik tilbage som professor ved Københavns Universitet (den 1. marts 2002).

Artiklens overskrift:
Jura handler om omsorg

Henrik Zahle:
”Arbejdet i Højesteret er fascinerende. Jeg har været utrolig glad for at være her. Det første, der slog mig, var det enorme engagement i de enkelte, måske ikke engang særlig vigtige sager. Man kaster sig ind i sagen, overgiver sig til den og er fuldstændig optaget af at finde den rette løsning, så længe sagen løber. Det engagement og den omsorg for retfærdigheden vil jeg tage med hjem”.

Her er klart bevis for, at denne nu fhv. højesteretsdommer er fuld af løgn. Når man læser kendsgerningerne på www.kafka.dk/uretten er det meget svært at finde et eneste dækkende ord i det, denne fhv. dommerfis er citeret for.

Henrik Zahle var konstitueret dommer i min egen skilsmissesag i Roskilde ret for mere end 20 år siden. Det resulterede i en politianmeldelse mod manden, der er et af de dummeste mennesker, jeg nogen sinde har mødt.

Og det siger ikke så lidt. Ingen nævnt, ingen glemt.

Naturligvis kom der ikke noget ud af politanmeldelsen.
 

Preben Juul Madsen
© kafka.dk