Poul Otto Makholm.
Lucernemarken 13. Resen.
     7600  S t r u e r                                            Den 15. jan. – 2007.


                                             
Åbent brev :


Personligt

^^^^^^^^^^
 Til Justitsminster fru Lene Espersen.
Slotsholmsgade 10.
1216  København^ K                              Pr. telefax nr. 33 93 35 10 / 2 sider i alt.

Vedr. Deres j. nr. 2006-955-1083.

   Justitsministeren ses – e n d n u   i k k e - at have reageret på mit brev af 27. nov. 2006, - som herved genfremsendes uden bilag.

   Statsminister P.Nyrup Rasmussen har tidligere udtalt, at jordfordelingsmyndighederne  i k k e  har begået fejl ved behandlingen af jordfordelingssagen Resen Kær. Denne sag blev afsluttet med endelig kendelse af 4.okt.-1967, berigtiget i Matriklen den 29.dec.-1971 og berigtiget i tingbogen den 17. maj- 1972…

   Iflg. denne udtalelse fra Statsministeren er det Justitsministerens ansvar, at de offentlige anklagemyndigheder - politiet, statsadvokaturen, rigsadvokaturen og Deres ministerium - til d.d. har  u n d e r t r y k t   Matrikeldirektoratets noteringsskrivelse med tilhørende jordfordelingskort af 29. dec.1971,- tinglyst 17. maj 1972 på matr. nr. 3-a m.fl. Makholm gdr. Resen ved Struer.

   I hvor lang tid endnu ? - vil Justitsministeren  personligt tillade, - at justitsministeriet /- anklagemyndighederne undertrykker Kammeradvokatens påstande overfor mig i Højesteret, - under sag: HR nr.160/1989 og Statsminister P.Nyrup Rasmussens udtalelser om, at dette tinglyste bevismateriale:  Matrikeldirektoratets noteringsskrivelse med tilhørende jordfordelingskort - skal respekteres af enhver ?
Herunder Kammeradvokatens klient: - Justitsministeriet.   

Må jeg snarest modtage et Ministersvar på foranstående.

                                                                                         M.v.h.    P. O. Makholm.