Politianmeldt
Manden i midten, med den nervøse tagen sig til hagen, er regnskabskonsulent
Bent Ejner Nielsen. Regnskabskontoret. Viborgvej 67. Holstebro, som
Ilse Makholm har politianmeldt (se nedenfor) for mandatsvig
Fotoet taget uden for Ilse Makholms gård, som det offentlige efter mere end
25 års psykisk terror mod Ilse Makholm stjal fra hende pga. af en tinglysningsfejl,
som det offentlige er 100 pct skyldig i.
Foto: Torben Ohms


Ilse Makholm.
P.t. Øbyvej 7  Husby.
6990  Ulfborg.                                              Den  13. juli – 2005. 


Til Kriminalpolitiet /- Bagmandspolitiet.
efter tlf.-aftale d.d. med Heine Madsen.
Politistationen i Struer.                                  Pr. telefax nr.:  97 84 07 70 / - 1 side.

 

Politianmeldelse:

    Herved anmeldes regnskabskonsulent Bent Ejner Nielsen. Regnskabskontoret. Viborgvej 67. Holstebro  for  mandatsvig.

  Bent E.Nielsen har ladet sig udpege af dommeren i Struer, - til at skulle varetage mine interesser i den ekstraordinære 3.voldg.-ret til opløsningen af I/S. Sdr.Makholm.

  Hr. Nielsen har ikke på noget tidspunkt varetaget mine interesser, - idet han har af-vist  a l l e  mine krav til den, - af dommeren nedsatte tredie ekstraordinære voldg.-ret om  - allerførst - at få fejlene i tingbogen rettet. - Således har hr. Nielsen skadet mine interesser, - ved at lade sig bruge til, - at dække over både dommerens og politimeste-rens mangeårige magtmisbrug overfor ejerne af  I/S. Sdr.Makholm.

  Der henvises iøvrigt til det allerede fremsendte.

 

Med venlig hilsen.                                     

                                            Ilse Makholm.