Åbent brev til præsidenten for Vestre Landsret
Når magt er ret kan ingen få ret

Ilse Makholms læserbrev i De Bergske Blade 18. juni 2005
(Thisted Dagblad, Viborg Stifts Folkeblad, Dagbladet Holstebro Struer, Ringkjøbing Amts Dagblad, Lemvig Folkeblad og Dagbladet Skjern-Tarm)


Ilse Makholm.
P.t. Øbyvej 7 Husby.
6990  Ulfborg.                                                                 Den 13. juni. - 2005.  

Åbent brev.  

Til Præsidenten for Vestre Landsret.
Hr. Bjarne Christensen.
Gråbrødre Kirkestræde 3.
8800  V i b o r g

Pr. telefax nr.:  86 62 63 65 / - 1 side +
som alm. postbesørget brev med bilag /8 sider ialt.
                                
      
   
Vestre Landsret har nu ved yderligere tre kendelser bestemt, at dommeren i Struer skal være habil til at dømme i de sager, - der er en direkte følge af dommerens egne gentagne brud på tingl.-loven m.v.  Samt en følge af, - at dommer Aue, som sagsøgt, på embedets vegne, har givet u-rigtige /- falske opl. til såvel V.L. - som Højesteret.

    V.L fik ikke korrekte opl. under domsforhandlingerne i sag:   V.L. 2339 /-1978. - Undertegnede imod tingl.-dommeren i Struer.   Domsforhandlingerne blev afbrudt flere gange for, - at retsformanden kunne føre forhandlinger med præsidenten, - vedr. de servituterklæringer, der netop var efterlyst i de breve, - der henlå u-åbnede hos V.L.´s præsident. - Jvf.  Pr. Agersnap´s brev af 13.aug.-1979.  -  Side 75  i min bog : ”Blind Vej  - en moderne molbohistorie.”

  Når tre, - efter hinanden følgende dommere, - ved embedet i Struer, - lige siden den 10. nov.-1976, - således har kunnet krænke vores såkaldte: ”Grundlovs-sikrede ejen-domsrettigheder, - med tilynsmyndighedens velsignelse, ”dyrket u-retten,” - sammen med  den for svindel og tyveri  politianmeldte dommer R.Aue´s - ”forfærdelige slæng af medsammensvorne,”- -  som alle kan se dette beskrevet på internetavisen: Kafka´s omtale under overskriften:  ”Justitsmordet i Struer.”  - - Hvor er vi så henne ???

   Iflg. tingl.-loven, skal fejl i tingbogen rettes - straks !  Iflg. Statsministeren, skal det ikke koste noget, at få fejl i tingbogen rettet. Når Magt er Ret,- kan ingen mere få ret, som vor ven prof. dr. theol Niels Tulstrup skrev i J.P.-okt. 1982.

                                                                                            M.v.h.    Ilse Makholm.