Pædagog Ulla Ljunggrens åbne brev
om uretten mod Ilse Makholm


Ulla Ljunggren.
Månsgade 4.  Rønne.
                                                        Den  8. / 7.-2005.

 

Åbent brev:
Til  Direktoratet for FødevareErhverv.

   I anledning af kontorchef Torben Nielsen´s  svarbrev af  30./6.-05  til Paul Føns Hansen. Lillemarken 9. Resen Struer, vil jeg gerne bemærke følgende:

      Hvordan kan en begavet og højt ansat og -lønnet kontorchef afvise at udarbejde den manglende servituterklæring, der er årsagen til Makholm-sagerne, - når det er  STATSMINISTEREN  der har henvist P.F.Hansen til Jordfordelingskommissionen i Ringkøbing, - hvorfra dommeren i Holstebro har henvist sagen til Jordford.-kontoret i Tønder v./ kontorchef  Torben Nielsen ?

      Vi har på denne klode i almindelighed og nationalt i særdeleshed i de sidste 100 år dyrket det såkaldte intellekt ud over alle grænser.  Vel at bemærke det ret begrænsede område af intellektet, der sætter folk i stand til at lære en bog udenad.  Den del af intellektet, folk skal kunne bruge for at tænke fornuftigt logisk og selvstændigt, er blevet totalt overset, for ikke at sige direkte undertrykt.

  Vores såkaldte demokrati hviler på fortidens enevældige magtstrukturer og denne eneste kendte samfundsorden har vi stadig, om end i lidt formildet form i vores demokrati.  Derfor er man fra magthavernes side stadig ikke interesseret i folk, der kan tænke selvstændigt – i særdeleshed ikke hvis deres ideer ikke stemmer overens med samfundets top´s.

   Og derfor har Paul Føns Hansen og Ilse Makholm, igennem snart 30 år, fra den såkaldt begavede magtelite modtaget dusinvis af fuldstændigt intetsigende og hovedløse skrivelser og afvisninger af deres soleklare  ret.

  Når en Torben Nielsen afviser, at en sag, der har været forelagt domstole plus diverse ministre kan være fejlbedømt – for ikke at sige bevidst manipuleret, – skyldes det formodentlig at han, såvel som alle hans forgængere i sagen, ikke har magtet at sætte sig ind i så meget papirnusseri og under ingen omstændigheder har villet lægge sig ud med en magtfuld og hensynsløs dommerstand.

   Selvfølgelig kan en dommer som alle andre tage fejl, – bevidst eller ubevidst.  Først, når resten af samfundets elite bakker op om u-retten bliver det kriminelt.

   Ilse Makholm er selvfølgelig ikke den eneste, der har lidt uret i systemet.  Der er ganske mange af den slags fuldstændig unødige retstrætter, der ødelægger menneskers tilværelse og koster samfundet dyrt.   For den  såkaldte  e l i t e,  og det vil stort set sige hele akademikerstanden, skal, - som førhen adelen – have store,  meget store lønninger.  Og der er kun den arbejdende befolkning til at betale.

Men, har man været så heldig, at få foden indenfor i de højere lønningsklasser, saver man jo nødigt den gren af, man selv sidder på.

   Jeg vil meget gerne have at vide, om min bedømmelse er helt forkert ? Det ville glæde mig meget, om I har nogle rigtig gode argumenter, der kan bevise, at det er korrekt og retfærdigt, at en simpel fejl i en tingbog kan føre til 30 års retstrætte med fængsling, ødelagt økonomi og uoverskuelige menneskelige omkostninger for en hæderlig og arbejdsom borger,  der blot ikke har villet bøje nak-ken for uretten... 

                                                                    Med venlig hilsen..               Ulla  Ljunggren.