Systemets fortsatte lovbrud
og konventionskrænkelser
uanset


Læs mere om Jørgen Byrn-sagen:
Københavns politi politianmeldt
Vicestatsadvokats uhyrlige inkompetance